The Grant Street Inn - Bloomington, ເປັນ ໜຶ່ງ ໃນໂຮງແຮມໃກ້ກັບ IU Bloomington. ໂຮງແຮມທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດກັບມະຫາວິທະຍາໄລ Indiana Bloomington ແມ່ນ 4 ດາວ Grant Street Inn-Bloomington ເຊິ່ງຫ່າງຈາກ 1.3 ກິໂລແມັດຫຼື 0.8 ໄມ. ຫ້ອງນອນໄດ້ເຖິງສອງຫາສີ່ຄົນ. ມີຫ້ອງຫວ່າງທີ່ມີ […]

ອ່ານ→