ນັກທ່ອງທ່ຽວຜ່ານ Chicago O'Hare ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງອອກຈາກສະ ໜາມ ບິນເພື່ອໄປໂຮງແຮມ. ໂຮງແຮມທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດກັບ O'Hare ແມ່ນສະ ໜາມ ບິນ Hilton Chicago O'Hare ✰✰✰✰, ເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ກັບອາຄານພາຍໃນປະເທດໂດຍທາງຍ່າງໃນລົ່ມ. ໂຮງແຮມອື່ນ near ໃກ້ກັບສະ ໜາມ ບິນ Chicago O'Hare: Best Western at O'Hare ✰✰✰ 2.8 km (1.7 ໄມ): ສະ ໜາມ ບິນ […]

ອ່ານ→