The Buffalo Marriott ຢູ່ LECOM Harborcenter, ຫນຶ່ງໃນໂຮງແຮມຈໍານວນຫລາຍໃນ Buffalo, ນິວຢອກ.

ໄດ້ Buffalo Marriott ຢູ່ LECOM Harborcenter, ຫນຶ່ງໃນໂຮງແຮມຈໍານວນຫລາຍໃນ Buffalo, ນິວຢອກ.

 

 

 

 

 

ປະກາດເຫຼົ່ານີ້ລາຍຊື່ໂຮງແຮມທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດກັບຈຸດສົນໃຈຕໍ່ໄປນີ້ໃນ Buffalo, ນິວຢອກ:

 

 

 

ສະ ໜາມ ບິນນານາຊາດຄວາຍນາຄວາຍ (BUF)

Buffalo State College

ສວນ Delaware

Depew Station

Exchange Street Station

ມະຫາວິທະຍາໄລ Buffalo Amherst

University at Buffalo South Campus

Walden Galleria Mall

 

 

 

 

BuffaloSkylineທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ:

ໂຮງແຮມໃນເມືອງແລະຕົວເມືອງອື່ນ