پردیس پاییز UAF - panoramio
نزدیکترین هتل به دانشگاه آلاسکا فیربنکس است خوابگاه بیلی کوله پشتی که 0.6 کیلومتر (.37 مایل) با دانشگاه فاصله دارد.

 

 

 

 

 

 


سایر هتل های نزدیک UAF:

Best Inn Plus Pioneer Park Inn ✰✰✰: 2.1 کیلومتر (1.3 مایل)


موزه شمالی دانشگاه آلاسکا 1
7 Gables Inn & Suites ✰✰✰: 2.4 کیلومتر (1.4 مایل)

 

مسافرخانه Abbey Archway ✰✰✰: 2.4 کیلومتر (1.4 مایل)


 

Best Lodge River Western Chena ✰✰: 2.5 کیلومتر (1.5 مایل) ترانسفر فرودگاهی.


مرتبط:

هتل های نزدیک فرودگاه Fairbanks

هتل های نزدیک انبار Fairbanks

هتل های نزدیک دانشگاه آلاسکا انکوریج

مرکز تحقیقات بین المللی قطب شمال ، فیربنکس