دو هتل نزدیک به پردیس موبایل دانشگاه فاکنر ، این هتل هستند موبایل La Quinta Inn ✰✰، و Drury Inn - تلفن همراه ✰✰✰، که هر کدام 0.3 کیلومتر (.19 مایل) با دانشگاه فاصله دارند.


سایر هتل های نزدیک دانشگاه فاکنر در موبایل:

بلوار فرودگاه Hilton Garden Inn Mobile West I-65 ✰✰✰: 0.4 کیلومتر (.25 مایل)

 

Ashbury Hotel & Suites - موبایل ✰✰: 0.5 کیلومتر (.33 مایل)


متل 6 موبایل شمالی ✰✰: 0.5 کیلومتر (.33 مایل)


 

خانواده مسافرخانه های آمریکا - تلفن همراه ✰✰: 0.5 کیلومتر (.33 مایل)


 

Baymont توسط Wyndham Mobile/I-65 ✰✰✰: 0.5 کیلومتر (.33 مایل)


 

مرتبط:

هتل های نزدیک دانشگاه فاکنر در مونتگومری

هتل های نزدیک فرودگاه منطقه ای موبایل