نباید با هیترو اشتباه گرفته شود ، فرودگاه شهر لندن درست در ساحل تیمز در مرکز شهر لندن واقع شده است. بیشتر مقاصدی که توسط این فرودگاه خدمات رسانی می شود ، دیگر شهرهای اروپا هستند که حدود دوازده خطوط هوایی از آنها استفاده می کنند ، اگرچه بریتیش ایرویز پروازها را از اینجا به JFK نیویورک ارائه می دهد. نزدیکترین هتل […]

ادامه مطلب