اشتادبیلد مونشن
این پست ها نزدیک ترین هتل ها به نقاط دیدنی زیر را در مونیخ آلمان لیست می کند:

فرودگاه

جاذبه های

کسب و کار

مرکز شهر

ایستگاه شرق (Ostbahnhof)

ایستگاه مرکزی مونیخ (Hauptbahnhof)

ایستگاه مربیان مونیخ (ZOB) - یا ایستگاه مرکزی مونیخ را ببینید

مدرسه بین المللی مونیخ

دانشگاه

  1. اشتراک ها: http://www.guomanhotels.com/

نظرات بسته شده است.