سگ در شهر نیویورک

تصویر علی ویدلر از جانب Pixabay

 

 

 

این پستها نزدیکترین هتلهای دوستدار حیوانات خانگی را به نقاط زیر در شهر نیویورک ، نیویورک و نزدیک آن لیست می کند:

 

فرودگاه بین المللی JFK

فرودگاه لاگوردیا

فرودگاه بین المللی Newark Liberty

 

 

مرتبط:

هتل های دوستدار حیوانات خانگی

هتل های نیویورک

هتل های نیویورک با پارکینگ رایگان