برج شاهزاده پارک توکیو ، یکی از بهترین هتل های توکیو ، ژاپن.

برج شاهزاده پارک توکیو ، یکی از بهترین هتل های توکیو ، ژاپن.

 

 

 

 

 

در این پست ها نزدیک ترین هتل ها به نقاط دیدنی زیر در توکیو ، ژاپن لیست شده است:

 

مرکز توکیو

فرودگاه بین المللی هاندا (HND)

دانشگاه کیو

فرودگاه بین المللی ناریتا (NRT)

دانشگاه سوفیا

توکیو دیزنی لند

ایستگاه توکیو

دانشگاه توکیو

دانشگاه وستا

 

 

 

 

 

آسمان خراش های شینجوکو 2009 ژانویهمرتبط:

هتل های دیگر شهرها و شهرها