هتل Holiday Inn Express Bellingham ، یکی از هتل های متعدد در Bellingham، WA.

هتل Holiday Inn Express Bellingham ، یکی از هتل های متعدد در Bellingham، WA.

 

 

 

 

 

 

در این پست ها نزدیک ترین هتل ها به نقاط دیدنی زیر در بلخام واشنگتن لیست شده است:

 

 

فرودگاه بین المللی بلینگام (BLI)

ایستگاه فیرهاون

دانشگاه واشنگتن غربی (WWU)

 

 

 

برای ملاحظه هتل های دیگر در Bellingham اینجا را کلیک کنید….

 

 

 

 

 

خط بلینگام واشنگتن 2021مرتبط:

هتل های دیگر شهرها و شهرها