The Baytree Hotel, one of the hotels near Plaistow Station in London, England.         Plaistow Station is on both the District line as well as the Hammersmith & City line of the London Underground. Other stops that are on at least one of these routes include Earl’s Court, Paddington, Liverpool Street, and […]

ادامه مطلب

هتل هالیدی این اکسپرس لندن استراتفورد، یکی از هتل های نزدیک ایستگاه وست هم در لندن، انگلستان. ایستگاه وست هام توسط چندین قطار در لندن ارائه می شود. در خطوط District، Jubilee و Hammersmith & City در متروی لندن قرار دارد. ایستگاه های دیگری که حداقل در یکی از این […]

ادامه مطلب

پارک المپیک اسنوز باکس، یکی از هتل های نزدیک به ایستگاه بروملی بای بو در لندن، انگلستان. ایستگاه Bromley-by-Bow هم در خطوط District و هم در خطوط Hammersmith & City متروی لندن قرار دارد. ایستگاه های دیگری که حداقل در یکی از این خطوط قرار دارند عبارتند از: Paddington، Victoria، Moorgate، Liverpool Street، و […]

ادامه مطلب

هتل سیتی استی، یکی از هتل‌های نزدیک به ایستگاه Bow Road در لندن، انگلستان. ایستگاه جاده بوو در خطوط Hammersmith & City و District در مترو لندن قرار دارد. ایستگاه های دیگری که حداقل در یکی از این خطوط قرار دارند عبارتند از: Paddington، Liverpool Street، Victoria، […]

ادامه مطلب

هتل پلازا لندن ، یکی از هتل های نزدیک ایستگاه استفنی گرین در لندن ، انگلستان. ایستگاه استپنی گرین در خطوط ناحیه و همرسمیت و شهر متروی لندن قرار دارد. ایستگاه های دیگری که حداقل در یکی از این خطوط قرار دارند عبارتند از: پدینگتون ، ویکتوریا ، لیورپول […]

ادامه مطلب

هتل New Road ، یکی از هتل های نزدیک ایستگاه Whitechapel و بیمارستان رویال لندن در انگلستان. ایستگاه Whitechapel توسط خط District و همچنین خط Hammersmith & City در مترو لندن سرویس می شود. ایستگاه های دیگری که حداقل در یکی از این خطوط قرار دارند شامل Paddington ، […]

ادامه مطلب

Ibis London City - Shoreditch ، یکی از هتل های نزدیک ایستگاه Aldgate East در لندن ، انگلستان. ایستگاه Aldgate East در منطقه و خطوط Hammersmith & City در متروی لندن قرار دارد. سایر ایستگاه هایی که حداقل توسط یکی از این خطوط سرویس می شوند شامل لیورپول […]

ادامه مطلب

La Suite West - هاید پارک ، یکی از هتل های نزدیک ایستگاه Bayswater در لندن ، انگلستان. ایستگاه Bayswater هم در خط Circle و هم در خط District متروی لندن قرار دارد. ایستگاه های دیگر در خط Circle عبارتند از Euston ، Barbican ، خیابان لیورپول و Moorgate. برخی از ایستگاه های دیگر […]

ادامه مطلب

هتل Exhibition Court ، یکی از هتل های نزدیک ایستگاه Earl's Court در لندن ، انگلستان. ایستگاه Earl's Court در خط منطقه و خط پیکادیلی مترو لندن قرار دارد. سایر توقف ها در خط منطقه شامل ویکتوریا ، بلک فریارز و ایلینگ برادوی است. ایستگاه های فرودگاه هیترو […]

ادامه مطلب

هتل های NOX - Olympia ، یکی از هتل های نزدیک ایستگاه Kensington Olympia در لندن ، انگلستان. ایستگاه کنزینگتون (المپیا) در خط منطقه متروی لندن قرار دارد و همچنین توسط قطارهای زیر زمینی و راه آهن ملی سرویس می شود. سایر توقف ها در خط منطقه شامل ویکتوریا ، ویمبلدون و وست مینستر است. […]

ادامه مطلب