اینها از فرودگاه بین المللی واشنگتن دالس (IAD) در نزدیکی واشنگتن دی سی است:

 

 

 

 

 

 

بوئینگ 747-468 خطوط هوایی عربستان سعودی (HZ-AIV) که از فرودگاه بین المللی واشنگتن دالس خارج می شود
مرتبط:

ورود به فرودگاه دالس

فهرست هتلهای فرودگاه

هتل ها در واشنگتن دی سی

پروازها از فرودگاه دالس