هتل شرایتون استکهلم، یکی از چندین هتل در استکهلم، سوئد.

La هتل شرایتون استکهلمیکی از چندین هتل در استکهلم، سوئد.

 

 

 

 

 

این پست‌ها نزدیک‌ترین هتل‌ها به نقاط دیدنی زیر در استکهلم، سوئد را فهرست می‌کنند:

 

فرودگاه آرلاندا استکهلم (ARN)

فرودگاه استکهلم بروما (BMA)

ایستگاه مرکزی استکهلم

فرودگاه استکهلم اسکاوستا (NYO)

فرودگاه استکهلم واستراس (VST)

 

 

گاملاستان استکهلم و غیرهمرتبط:

هتل های دیگر شهرها و شهرها